Dr Mair Edwards
Seicolegydd Clinigol / Clinical Psychologist

01248 715005
post@cathcyf.co.uk


Amdanaf

Fel Doethur mewn Seicoleg Clinigol yr wyf wedi arbenigo ym meysydd iechyd meddwl rhieni, ymddygiad plant, a sgiliau rhieni. Yr wyf yn Seicolegydd Siartredig ac yn Gymrawd Cysylltiol o’r Gymdeithas Seicoleg Brydeinig, ac yn aelod o’r Adran Seicoleg Clinigol ac Adran Plant a Phobl Ifanc. Rwyf hefyd yn perthyn i amrywiaeth o sefydliadau proffesiynol eraill. Rwyf wedi fy nghofrestru fel Seicolegydd Clinigol gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal.

Wedi i mi fod yn gweithio fel Seicolegydd Clinigol ers 1998 – o fewn y Gwasanaeth Iechyd ac fel ymarferydd annibynnol, ac wedi cyfnod fel Cymrawd Dysgu yn yr Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor penderfynais sefydlu cwmni CATh Cyf yn Ionawr 2009. Wedi cyfnod o bron i ddeg mlynedd mewn bwthyn ar gyrion Bangor mae CATh Cyf bellach wedi ymsefydlu ym Mhorthaethwy.

Ers y cychwyn, fy mwriad yw cynnig gwasanaethau seicoleg clinigol o safon uchel – a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg yn ôl dymuniadau clientiaid.