Dr Mair Edwards
Seicolegydd Clinigol / Clinical Psychologist

01248 715005
post@cathcyf.co.uk


Amdanaf

Fel Doethur mewn Seicoleg Clinigol yr wyf wedi arbenigo ym meysydd iechyd meddwl rhieni, ymddygiad plant, a sgiliau rhieni. Yr wyf yn Seicolegydd Siartredig ac yn Gymrawd Cysylltiol o’r Gymdeithas Seicoleg Brydeinig, ac yn aelod o’r Adran Seicoleg Clinigol ac Adran Plant a Phobl Ifanc. Rwyf hefyd yn perthyn i amrywiaeth o sefydliadau proffesiynol eraill. Rwyf wedi fy nghofrestru fel Seicolegydd Clinigol gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal.

Wedi i mi fod yn gweithio fel Seicolegydd Clinigol ers 1998 – o fewn y Gwasanaeth Iechyd ac fel ymarferydd annibynnol, ac wedi cyfnod fel Cymrawd Dysgu yn yr Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor penderfynais sefydlu cwmni CATh Cyf yn Ionawr 2009 sydd bellach wedi ymsefydlu ym Mhorthaethwy.

Ers y cychwyn, fy mwriad yw cynnig gwasanaethau seicoleg clinigol o safon uchel – a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg yn ôl dymuniadau clientiaid.