Dr Mair Edwards
Seicolegydd Clinigol / Clinical Psychologist

01248 715005
post@cathcyf.co.uk


Gwasanaethau Ymgynghori

Gall CATh Cyf gynnig gwasanaethau ymgynghori ar gyfer Awdurdodau Lleol ac asiantaethau eraill (e.e. ysgolion, unedau preswyl, lleoliadau maeth).

Gallwn hefyd gynnig cyflwyniadau a/neu hyfforddiant ar bynciau seicolegol amrywiol, ond yn bennaf ar bynciau yn ymwneud â phlant a theuluoedd.

Mae Dr Mair Edwards yn cyfrannu’n gymharol aml i raglenni teledu a radio ar bynciau seicolegol, rhan amlaf drwy gyfrwng y Gymraeg, a rhan amlaf ar bynciau sy’n ymwneud ag iechyd meddwl plant a’u teuluoedd.